Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Preklad - Übersetzung


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..:: Cenník, akcie, leták:

.......1. Aktuálna akcia
.......2. Cenník služieb
.......3. Leták:: Aktuálna akcia:
.. - 10-20% zľava pri objednaní 2 a viac stavebných povolení v jednej obci (mestskej časti).
.. - za úvodné stretnutie a podanie žiadosti o územnoplánovaciu informáciu neplatíte!:: Cenník platný od 1.1.2014: ..................Konvezný kurz: 1,-€ = 30,126 Sk
...........................................................................Nie sme platcami DPH !

:: Stavebné povolenie a kolaudácia:

Cena obstarania územných, stavebných a kolaudačných rozhodnutí je výsledkom dohody s klientom.
Podľa našich doterajších skúseností a zrealizovaných prác je cena pre

- stavebné povolenie v Bratislave od 698 € (21.028,-SK) v spojenom územnom a stavebnom konaní,
. pre každú mestskú časť bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

- stavebné povolenie v okresoch Senec, Malacky, Pezinok, Dunajská Streda od 465 € (14.009,-SK)
. v spojenom územnom a stavebnom konaní,
. pre každú obec bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

- kolaudácia alebo búracie povolenie od 290 € (8.737,-SK),

všetko až po vydanie právoplatného rozhodnutia.


V cene je zahrnuté:

všetky vyjadrenia, súhlasy, rozhodnutia (podľa zoznamu dokladov) potrebné pre vydanie stavebného
. povolenia, územného rozhodnutia, kolaudácie, atď.
návrh najvýhodnejšieho riešenia pre Váš konkrétny zámer (zníženie vstupných nákladov pre vybavenie
. rozhodnutia, zníženie daňového zaťaženia počas výstavby, skrátenie lehôt na vydanie rozhodnutí a
..iné dôležité informácie pre bezproblémový priebeh výstavby a následnej kolaudácie),
• 30% zľava na vypracovanie zmlúv pre zmenu vlastníctva nehnuteľností (darovanie, predaj,
. kúpa, vecné bremeno, nájom) v rámci vybavovania stavebného povolenia,
administratívne, obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných
. vyjadrení dotknutých orgánov verejnej správy a iných organizácií,
odporúčanie na odborníkov (projektant, geodet, znalec, atď.),
daňové a úverové poradenstvo v rámci vybavovania stavebného povolenia.
Za úvodné stretnutie neplatíte!

Samostatné stavebné konania ako vodoprávne stavebné povolenie (ČOV, studňa, tepelné čerpadlo, atď.), stavebné povolenie na dopravu (spevnené plochy, účelové komunikácie, parkoviská, atď.) a iné od 100 € (3.126,-SK)

Vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu ako samostatné konanie 100 € (3.126,-SK)


:: Vyporiadanie vlastníckych vzťahov:

.....V prípade vyporiadania vlastníckych vzťahov je potrebné najprv určiť rozsah prác. Cena sa stanoví po konzultácii a dohode s klientom podľa rozsahu a miesta vyporiadavania vlastníckych vzťahov..Za úvodné stretnutie neplatíte!


:: Reality - Momentálne nevykonávame:

.....Prenájom nehnuteľnosti: jednomesačné nájomné od prenajímateľa, alebo nájomcu určené zmluvou o sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti.
.....Predaj nehnuteľnosti: podľa dohody 2.0 - 3.0 % z kúpnej ceny zmluvne dohodnutej s predávajúcim, alebo kupujúcim.

.....V cene je započítané vypracovanie zmluvy, návrh na vklad do katastra nehnuteľností a zápisnice o odovzdaní nehnuteľnosti, inzercia, všetky administratívne práce vrátane daňového a úverového poradenstva a sprostredkovateľské služby súvisiace s obchodným prípadom. Za úvodné stretnutie neplatíte!:: Stiahnite si náš informačný leták:
Leták 01-12/2012
PONÚKAME VÁM:
  •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
  •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
  •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
  •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
  •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
  •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
  •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
  •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
  •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
  •  bezkonkurenčné ceny a podmienky.


...... Miesto pre Vaše otázky:

......Vaše meno
......
......E-mail
......
......Telefón (mobil):
......
......Text
......
......

.....


Tel.: 0903 254 344
0903 244 282

SKYPE: IPB partner
Add me to Skype


Kde nás nájdete:

Kontakt | Mapa... Spolupráca

Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac...

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac...

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac...

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac...

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac...

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac...TOPlist

Copyright 2013 IPB partner