Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Preklad - Übersetzung


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..:: Kolaudácia stavby:

.....1. Naša ponuka pre Vás
.....2. Všeobecne o kolaudácii
.....3. Čo budete potrebovať?
:: Naša ponuka pre Vás:
........V rámci ponúkaných služieb Vám radi zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady pre zahájenie kolaudačného konania. V prípade, že má dokončená stavba drobné úpravy oproti stavebnému povoleniu, taktiež zaistíme všetko potrebné pre jej skolaudovanie.

.....V neposlednom rade sa osobne zúčastníme samotného kolaudačného konania a budeme Vás zastupovať až po vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.:: Všeobecne o kolaudácii:
........Po ukončení realizácie stavby rodinného domu alebo inej stavby musí stavebník požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie a či sú splnené všetky zákonné podmienky pre výstavbu.

.....V prípade, že ste urobili zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii v stavebnom povolení, budete potrebovať povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením obsahuje popis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou.

....Pokiaľ sú všetky overené podmienky splnené a účastníci konania nevyjadrili ďalšie pripomienky, stavebný úrad v zákonnej lehote vydá kolaudačné rozhodnutie, v ktorom povolí užívanie stavby. V rozhodnutí ešte stavebný úrad uvedie podmienky, za ktorých povoľuje užívanie stavby.:: Čo budete potrebovať:
 • preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu,
 • pri podaní firmy identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo
  ... výpis z obchodného registra),
 • právoplatné stavebné povolenie,
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
 • geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby,
 • príslušné revízne správy (voda, kanalizácia, plyn, elektrina a iné podľa požiadavky),
 • certifikácia použitých stavebných výrobkov,
 • doklad o odovzdaní odpadu zo stavby,
 • podľa druhu, povahy a miesta stavby aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy  Čo u nás dostanete naviac?:

  - Osobitný prístup v priateľskej atmosfére.
  - Odborné posúdenie požiadavky a návrh najvýhodnejšieho riešenia.
  - Možnosť konzultácií aj u Vás doma bez navršovania ceny.
  - Niekoľkoročné a bohaté skúsenosti v miestnych podmienkach.
  - Možnosť stretnutia aj mimo bežných pracovných hodín.
  - Spoľahlivosť.
  - Výhodné podmienky! • ...... Miesto pre Vaše otázky:

  ......Vaše meno
  ......
  ......E-mail
  ......
  ......Telefón (mobil):
  ......
  ......Text
  ......
  ......

  .....


  Tel.: 0903 254 344
  0903 244 282

  SKYPE: IPB partner
  Add me to Skype


  Kde nás nájdete:

  Kontakt | Mapa  ... Spolupráca

  Geodet
  Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac...

  Projektant
  Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac...

  Realitný agent
  Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac...

  Stavebná firma
  Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac...

  Stavebný dozor
  Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac...

  Znalec
  Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac...  TOPlist

  Copyright 2013 IPB partner