Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Preklad - Übersetzung


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..:: Územné rozhodnutie:

.....1. Naša ponuka pre Vás
.....2. Všeobecne o územnom konaní
.....3. Čo budete potrebovať?
:: Naša ponuka pre Vás:

........V súvislosti s obstaraním územného rozhodnutia Vám ponúkame znalosti v oblasti územno-plánovacích informácií, dokladov a podkladov potrebných pre územné konanie ako aj zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti s odborníkmi v oblasti projektovania, geodézie, príp. práva. V neposlednom rade sa osobne zúčastníme samotného územného konania a budeme Vás zastupovať až po vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby či rozhodnutia o využití územia.:: Všeobecne o územnom konaní:
.....Stavbu rodinného domu alebo inej stavby možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní. Účastníkom územného konania je navrhovateľ a inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

.....Dôležité je prispôsobiť stavbu okolitej zástavbe a podmienkam v platnej územno-plánovacej dokumentácii.

.....Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, ak sa neobmedzí užívanie susedného pozemku na určený účel. Vzdialenosť medzi domami nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť domov od hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. V stiesnených podmienkach sa môže vzdialenosť medzi domami znížiť na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.

.....Územné a stavebné konanie je možné zlúčiť v prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Jednoducho povedané, že idete stavať na pozemku, ktorý je v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu.:: Čo budete potrebovať?:
 • projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie,
 • list vlastníctva, prípadne iné právo k pozemku,
 • zoznam účastníkov konania vrátane listov vlastníctva vlastníkov dotknutých susedných
  ....pozemkov,
 • situáciu osadenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc pozemkov a od
  ....susedných stavieb v prípade potreby a s výškovým vyznačením,
 • kópiu z katastrálnej mapy,
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej
  ... správy a iných inštitúcií vydávaných podľa osobitných predpisov,
 • poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci). • Čo u nás dostanete naviac?:

  - Osobitný prístup v priateľskej atmosfére.
  - Odborné posúdenie požiadavky a návrh najvýhodnejšieho riešenia.
  - Možnosť konzultácií aj u Vás doma bez navršovania ceny.
  - Niekoľkoročné a bohaté skúsenosti v miestnych podmienkach.
  - Možnosť stretnutia aj mimo bežných pracovných hodín.
  - Spoľahlivosť.
  - Výhodné podmienky!  ...... Miesto pre Vaše otázky:

  ......Vaše meno
  ......
  ......E-mail
  ......
  ......Telefón (mobil):
  ......
  ......Text
  ......
  ......

  .....


  Tel.: 0903 254 344
  0903 244 282

  SKYPE: IPB partner
  Add me to Skype


  Kde nás nájdete:

  Kontakt | Mapa  ... Spolupráca

  Geodet
  Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac...

  Projektant
  Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac...

  Realitný agent
  Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac...

  Stavebná firma
  Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac...

  Stavebný dozor
  Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac...

  Znalec
  Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac...  TOPlist

  Copyright 2013 IPB partner