Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Preklad - Übersetzung


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..:: Znalec a znalecká činnosť:


.....Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba so špeciálnymi odbornými znalosťami a oprávnením vykonávať znaleckú činnosť.
.....Znaleckú činnosť, jej organizáciu a riadenie upravuje osobitný právny predpis, ktorým je  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.
.....Znalci sú povinní vykonávať znaleckú činnosť osobne, riadne, v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne.:: Predmety oceňovania:

.....Rodinné domy, rekreačné chaty a chalupy, záhradkárske plochy, garáže, byty, nebytové priestory, výrobné haly a budovy, pozemky.:: Znalecké posudky sa vypracovávajú pre:

- prevod nehnuteľností (kúpa, predaj, prenájom),
- dedičské konanie,
- vyporiadanie podielového vlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- určenie ceny nehnuteľností pri zahrnutí do majetku firmy,
- stanovenie trhovej ceny:
..zistenie trhovej ceny nehnuteľnosti pre úverové konanie bánk, hypotekárne úvery,
..konkurzné konania, reštitúcie a dražby.:: Podklady pre ocenenie nehnuteľností:

·    výpis z katastru nehnuteľností, LV (list vlastníctva),
·    kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán (v prípade, že súčasťou
.....ocenenia je pozemok alebo u bytov spoluvlastnícky podiel na pozemku),
·    titul nadobudnutia, t.j. zmluva či doklad, na základe ktorého ste sa stali vlastníkmi
.....(kúpna či darovacia zmluva, zápis o dedičstve, zmluva o prevode člena družstva
.....do osobného vlastníctva a pod.),
·    právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad určujúci vek nehnuteľnosti,
·    starší znalecký posudok (ak existuje), vhodné sú aj ďalšie podklady pre vypracovanie
.....posudku (výkresová dokumentácia, atď.)....... Miesto pre Vaše otázky:

......Vaše meno
......
......E-mail
......
......Telefón (mobil):
......
......Text
......
......

.....


Tel.: 0903 254 344
0903 244 282

SKYPE: IPB partner
Add me to Skype


Kde nás nájdete:

Kontakt | Mapa... Spolupráca

Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac...

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac...

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac...

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac...

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac...

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac...TOPlist

Copyright 2013 IPB partner