Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Preklad - Übersetzung


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Typy stavieb:
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov,
ktorá je  pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyzaduje úpravu podkladu.
Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.


Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných
priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí.
Nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a
nebytové budovy.

- Bytová budova je stavba, ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na
..bývanie.

Bytové budovy sú:
1. bytový dom,
2. rodinný dom,
3. ostatné budovy na bývanie, napríklad detský domov, študentský domov, domov
... dôchodcov a útulok pre bezdomovcov.


- Nebytové budova je stavba, v ktorej je viac ako polovica jej využiteľnej podlahovej
..plochy určená na nebytové účely.

Nebytové budovy sú:
1. hotel, motel, penzión a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobý pobyt,
2. budova pre administratívu, správu a na riadenie, pre banku a poštu,
3. budova pre obchod a služby, autoservis a čerpacia stanica,
4. dopravná a telekomunikačná budova, stanica, hangár, depo, garáž a kryté
....parkovisko,
5. priemyselná budov a sklad, nádrž a silo,
6. budova pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeum, knižnica a galéria,
7. budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
8. nemocnica, zdravotnícke a sociálne zariadenie,
9. kryté budovy pre šport, poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,
10. budova a miesto na vykonávanie náboženských aktivít, krematórium a cintorín,
11. kultúrna pamiatka, ktora nie je bytovou budovou,
12. ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenie alebo kasárne.Inžinierske stavby sú:

1. diaľnica, cesta, miestna a účelová komunikácia, nábrežie, chodník a nekryté
....parkovisko,
2. železničná, lanová a iná dráha,
3. vzletová dráha, pristávacia dráha a rolovacia dráha letiska,
4. most, nadjazd, tunel, nadchod a podchod,
5. prístav, plavebný kanál a komora, úprava tokov, priehrada a ochranná hrádza,
....závlahová a melioračná sústava, rybník,
6. diaľkový ropovod a plynovod, miestny rozvod plynu,
7. diaľkový a miestny rozvod vody alebo pary, úpravňa vody, miestna kanalizácia
....a čistiareň odpadových vôd,
8. diaľková a miestna telekomunikačná sieť a vedenie, telekomunikačný stožiar,
....transformačná stanica,
9. diaľkový a miestny rozvod elektriny, stožiar, transformačná stanica, televízny
....káblový rozvod,
10. banská stavba a ťažobné zariadenie,
11. stavba energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,
12. stavba na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu,
13. stavba chemických zariadení, rafinérie a koksovne,
14. stavba ťažkého priemyslu, napríklad vysoká pec, valcovňa a zlievareň,
15. nekryté športové ihrisko, automobilová, motocyklová a bicyklová dráha, golfové
......ihrisko, lyžiarska trať a vlek,
16. zábavný a oddychový park, zoologická a botanická záhrada,
17. ostatné inžinierske stavby, napríklad skládka odpadu....... Miesto pre Vaše otázky:

......Vaše meno
......
......E-mail
......
......Telefón (mobil):
......
......Text
......
......

.....


Tel.: 0903 254 344
0903 244 282

SKYPE: IPB partner
Add me to Skype


Kde nás nájdete:

Kontakt | Mapa... Spolupráca

Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac...

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac...

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac...

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac...

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac...

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac...TOPlist

Copyright 2013 IPB partner