Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Preklad - Übersetzung


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..:: Kedy kolaudovať:
:: Kedy je možné kolaudovať:
.....Stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

.....Ak sa počas výstavby zmenila poloha alebo veľkosť niektorých projektovaných konštrukcií, popr. ak niekde pribudla alebo sa nerealizovala priečka či dvere, treba požiadať projektanta o vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby.

.....Ak nemáte stavbu do ukončenia platnosti stavebného povolenia ukončenú, netreba zúfať. Písomnou žiadosťou na stavebnom úrade platnosť predĺžite.:: Po obdržaní kolaudačného rozhodnutia ešte musíte:
1. zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom či mestskom úrade, ktorý vydá rozhodnutie
... o pridelení súpisného čísla stavbe.
2. písomnou formou požiadať príslušný Katastastrálny odbor o zápis stavby do
....operátu katastra nehnuteľností.
3. novostavbu zaevidovať aj pre účely priznania dane z nehnuteľnosti, od ktorej nie sú
....novostavby oslobodené. Na základe nového listu vlastníctva so zapísanou stavbou ste
... povinný prihlásiť sa príslušnému správcovi dane za účelom priznania dane z
... nehnuteľností.
4. zabezpečiť dodávky energií, vody, likvidáciu pevného komunálneho odpadu a
....splaškov.

.... Následne môžete požiadať mestský úrad, odbor evidencie obyvateľstva o zmenu trvalého bydliska.
...... Miesto pre Vaše otázky:

......Vaše meno
......
......E-mail
......
......Telefón (mobil):
......
......Text
......
......

.....


Tel.: 0903 254 344
0903 244 282

SKYPE: IPB partner
Add me to Skype


Kde nás nájdete:

Kontakt | Mapa... Spolupráca

Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac...

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac...

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac...

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac...

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac...

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac...TOPlist

Copyright 2013 IPB partner