Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Preklad - Übersetzung


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..:: Stavebný dozor::: Čo vykonáva stavebný dozor:
1. Príprava stavby

- uskutočniť kontrolu projektovej dokumentácie a rozpočtu,
- zaistiť výber dodávateľa stavby alebo tento výber pripraviť,
- pripraviť podklady pre uzavretie zmluvy o dielo.

2. Realizácia stavby

- odovzdať stavenisko a geodetické zameranie budúcej stavby,
- dozerať nad vlastným realizovaním stavby, kvalitu dodaných materiálov a
..výrobkov,
- kontrolovať vedenie stavebného denníku dodávateľom stavby,
- kontrolovať tie časti dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa
..stanú neprístupnými, zapísať výsledky kontroly do stavebného denníku (napr.
..potrubia, izolácie, armatúry a pod.),
- kontrolovať priebežne fakturáciu dokončených prác v súlade so zmluvne
..dohodnutými podmienkami,
- zaisťovať v prípade potreby spoluprácu so spracovateľom projektu,
- plynule informovať stavebníka o priebehu prác a byť mu nápomocný pri ďalších
..dielčich či zásadných rozhodnutiach v postupe stavebných prac.

3. Na konci stavby

- zaistit činnosti a podklady pre ukončenie stavby,
- zaistiť atesty na použitý materiál a výrobky,
- zaistiť návody na použitie k vybraným výrobkom dodaným na stavbu,
- u vybraných častiach stavby dohliadnuť na nutné revízie a skúšky,
- zaistiť doklad o ekologickom nakladaní s odpadmi z predmetnej stavby,
- pripraviť a dohliadnuť na preberanie dokončovacích prác,
- spísať prípadné vady a nedorobky, zistené pri preberaní prác,
- skontrolovať odstránenie vád a nedorobkov z preberania prác,
- pripraviť podklady pre kolaudačné konanie stavby,
- zúčastniť sa kolaudačného konania stavby,
- zaistiť prípravu všetkých potrebných dokladov ku konečnému finančnému
..vyporiadaniu dokončených stavebných prác,
- pripraviť podklady pre geodetické zameranie dokončenej stavby tak, aby
..po nadobudnutí pravoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia bolo možné
..podať návrh na vklad novo vzniknutej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Nakoniec dobrá rada: Vyhľadajte si stavebný dozor sám. Nenechajte sa zastupovať v tak dôležitej činnosti stavebným dozorom zo strany realizačnej firmy. V prípade problémov nebude stáť dozor od firmy na Vašej strane!!!...... Miesto pre Vaše otázky:

......Vaše meno
......
......E-mail
......
......Telefón (mobil):
......
......Text
......
......

.....


Tel.: 0903 254 344
0903 244 282

SKYPE: IPB partner
Add me to Skype


Kde nás nájdete:

Kontakt | Mapa... Spolupráca

Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac...

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac...

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac...

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac...

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac...

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac...TOPlist

Copyright 2013 IPB partner