Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Preklad - Übersetzung


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..:: Stavba bez právoplatného stavebného povolenia:


.....Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že sa stavba môže dodatočne povoliť a nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými zákonom a osobitnými predpismi.:: Čo Vás to môže stáť:

Na základe zistení v rámci konania môže stavebný úrad nariadiť stavbu odstrániť na
...náklady investora.
V lepšom prípade sa investorovi určí pokuta za porušenie stavebného zákona.
Ďalším problémom môže byť nesúhlas správcov sietí na napojenie stavby z dôvodu
.. nedostačujúcej kapacity príslušnej siete.
Keďže účastníkmi konania sú aj susedia dotknutého pozemku, na ktorom stavba
.. stojí, rovnako nemusia súhlasiť s umiestnením, výškou stavby alebo percentom
.. zastavanosti.
Počet vyjadrení sa rozšíri o Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, ktorý býva v týchto
.. prípadoch nekompromisný.
V neposlednom rade sa Vaše náklady na správne poplatky zdvojnásobia....... Miesto pre Vaše otázky:

......Vaše meno
......
......E-mail
......
......Telefón (mobil):
......
......Text
......
......

.....


Tel.: 0903 254 344
0903 244 282

SKYPE: IPB partner
Add me to Skype


Kde nás nájdete:

Kontakt | Mapa... Spolupráca

Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac...

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac...

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac...

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac...

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac...

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac...TOPlist

Copyright 2013 IPB partner